Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Miasto Krynica Morska


|--- Dane teleadresowe

|--- Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Dokumenty Strategiczne


|--- Problemy Społeczne

|--- Rozwój społeczno - gospodarczy

|--- Raport o stanie Gminy Krynica Morska

Urząd Miasta Krynica Morska


|--- Burmistrz Miasta

|--- Sekretarz Miasta

|--- Skarbnik Miasta

|--- Przyjmowanie skarg i wniosków

|--- Statut Urzędu Miasta

|--- Inspektor Ochrony Danych - IOD

|--- Zarządzenia Burmistrza Miasta

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

      |--- 2010

      |--- 2009

      |--- 2008

      |--- 2007

|--- Poprzedni Burmistrzowie

|--- Statut Gminy M. Krynica Morska

|--- Jednostki organizacyjne

|--- Struktura organizacyjna Urzędu

|--- Regulamin organizacyjny Urzędu

|--- Klauzula dot. spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

Sesje Rady Miejskiej


|--- Sesja na żywo

|--- Sesje archiwalne

Rada Miejska Krynica Morska


|--- Rada Miejska 2018-2023

|--- Rada Miejska 2014-2018

|--- Rada Miejska 2010-2014

|--- Rada Miejska 2006-2010

|--- Komisje

      |--- Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

            |--- Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w 2021 roku

            |--- Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w 2020 roku

            |--- Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w 2019 roku

            |--- Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w 2018 roku

      |--- Komisja Rewizyjna

      |--- Komisja d/s Skarg, Wniosków i Petycji

      |--- Komisja d/s Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

      |--- Komisja d/s Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska

|--- Dyżury Radnych

      |--- Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w 2021 r.

      |--- Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w 2020 r.

      |--- Dyżury Radnych w 2021 roku

      |--- Dyżury Radnych w 2020 roku

|--- Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

      |--- Protokoły ROK 2021

      |--- Imienne listy głosowań ROK 2020

      |--- Imienne listy głosowań ROK 2019

      |--- Protokoły ROK 2018

      |--- Protokoły ROK 2017

      |--- Protokoły ROK 2016

      |--- Protokoły ROK 2015

      |--- Protokoły ROK 2014

      |--- Protokoły ROK 2013

      |--- Protokoły ROK 2012

      |--- Protokoły ROK 2011

      |--- Protokoły ROK 2010

      |--- Protokoły ROK 2009

      |--- Protokoły ROK 2008

      |--- Protokoły ROK 2007

      |--- Protokoły ROK 2006

      |--- Protokoły ROK 2005

|--- Interpelacje i zapytania Radnych

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

Akty prawa miejscowego


|--- Uchwały Rady Miejskiej

      |--- Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2021

      |--- Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2020

      |--- Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2019

      |--- Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2018

      |--- Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2017

      |--- Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2016

      |--- Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2015

      |--- Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2014

      |--- Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2013

      |--- Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2012

      |--- Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2011

      |--- Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2010

      |--- Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2009

      |--- Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2008

      |--- Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2007

      |--- Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2006

      |--- Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2005

|--- Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Krynicy Morskiej

|--- Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów

|--- Rejestr instytucji kultury

|--- Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

Budżet i majątek


|--- Budżet

      |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa

            |--- Rok 2022

            |--- Rok 2021

      |--- Budżet

            |--- Rok 2022

            |--- Rok 2021

|--- Sprawozdania

      |--- ŁĄCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

            |--- Rok 2020

                  |--- Skonsolidowany bilans za 2020 rok

                  |--- Łączne sprawozdanie finansowe gminy za 2020 rok

                  |--- Sprawozdanie finansowe jednostkowe Urzędu Miasta za 2020 rok

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2011

      |--- Rok 2010

      |--- Rok 2009

      |--- Rok 2008

      |--- Rok 2007

      |--- Rok 2006

|--- Ulgi, odroczenia i umorzenia

      |--- rok 2021

      |--- rok 2020

      |--- rok 2019

      |--- rok 2018

      |--- rok 2017

      |--- rok 2016

      |--- rok 2015

      |--- rok 2014

      |--- rok 2013

      |--- rok 2012

      |--- rok 2011

      |--- rok 2010

      |--- rok 2009

|--- Dane dotyczące samorządowej gospodarki finansowej

      |--- Rok 2020

Wybory i Referenda


|--- Wybory ogólnopolskie

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

      |--- Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 21 października 2018 r.

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

|--- Referendum ogólnopolskie

      |--- Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

Zamówienia publiczne, przetargi i ogłoszenia


|--- Zamówienia publiczne

|--- Plan Zamówień Publicznych

|--- Ogłoszenia

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

            |--- Rozliczenie dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016 roku

                  |--- Wyprawka szkolna 2016 - rozliczenie

                  |--- Stypendia szkolne 2016

                  |--- Rozliczenie za 2016 rok dotacji podręcznikowej

                  |--- Dotacja przedszkolna rozliczenie za 2016

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2011

      |--- Rok 2010

Praca - Oferty


|--- Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze

      |--- ROK 2021

      |--- ROK 2020

      |--- ROK 2019

      |--- ROK 2018

      |--- ROK 2017

      |--- ROK 2016

      |--- ROK 2015

      |--- ROK 2014

      |--- ROK 2013

      |--- ROK 2012

      |--- ROK 2011

      |--- ROK 2010

Publicznie dostępny wykaz danych


|--- Publicznie dostępny wykaz danych

Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje


|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE BURMISTRZA KRYNICY MORSKIEJ

            |--- Burmistrz Miasta Krynica Morska 2018-2023

            |--- Burmistrz Miasta Krynica Morska 2014-2018

            |--- Burmistrz Miasta Krynica Morska 2010-2014

            |--- Burmistrz Miasta Krynica Morska 2007-2010

                  |--- Burmistrz Miasta Krynica Morska 2007 - 2010 - Adam Ostrowski

                        |--- ROK 2010

                        |--- ROK 2009

                        |--- ROK 2008

                        |--- ROK 2007

            |--- Burmistrz Miasta Krynica Morska 2002-2006

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE SEKRETARZA MIASTA KRYNICY MORSKIEJ

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE SKARBNIKA MIASTA KRYNICY MORSKIEJ

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE INSPEKTORA D/S WYMIARU PODATKÓW MIASTA KRYNICY MORSKIEJ

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ KRYNICY MORSKIEJ

            |--- Radni Rady Miejskiej Kadencja 2018 - 2023

                  |--- Bogumił Józef BANACH

                  |--- Monika CZAJKOWSKA

                  |--- Adriana Grażyna FILIKS

                  |--- Grzegorz Karol GLIŃSKI

                  |--- Mariusz Arkadiusz HAGEDORN

                  |--- Anna Maria JAWORSKA

                  |--- Tomasz Jan KLOSKA

                  |--- Lidia KRZYŻANOWSKA

                  |--- Dariusz Zbigniew LABUDA

                  |--- Sabina Maria MARKIEWKA

                  |--- Angelika Agnieszka MYRTA

                  |--- Katarzyna NOWAKOWSKA

                  |--- Witold Wincenty SIDOR

                  |--- Sylwia Wiesława SZCZUREK

                  |--- Renata WIELEC

            |--- Radni Rady Miejskiej Kadencja 2014 - 2018

                  |--- Adamczyk Janusz

                  |--- Banach Bogumił

                  |--- Domański Dariusz

                  |--- Gotkowska - Stępień Karolina

                  |--- Klekowska Jolanta

                  |--- Jaworska Anna

                  |--- Labuda Dariusz

                  |--- Markiewka Sabina

                  |--- Mądra Bogumiła

                  |--- Murawska-Maza Katarzyna

                  |--- Pacewicz Marzena

                  |--- Pawłowska Teresa

                  |--- Sawicka Paulina

                  |--- Sidor Witold

                  |--- Szczurek Sylwia

            |--- Radni Rady Miejskiej Kadencja 2010 - 2014

                  |--- Banach Bogumił

                  |--- Błaszczyk Krzysztof

                  |--- Boduszek Jan

                  |--- Broniszewski Piotr

                  |--- Domański Dariusz

                  |--- Gotkowski Krzysztof

                  |--- Krzyżanowska Lidia

                  |--- Margalski Zbigniew

                  |--- Markiewka Sabina

                  |--- Murawska-Maza Katarzyna

                  |--- Pacewicz Marzena

                  |--- Pawłowska Teresa

                  |--- Sitko Marcin

                  |--- Sobczak Józef

                  |--- Szczurek Sylwia

            |--- Radni Rady Miejskiej Kadencja 2006 - 2010

            |--- Radni Rady Miejskiej Kadencja 2002 - 2006

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA KRYNICY MORSKIEJ

            |--- Dyrektor Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej

            |--- Dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej

            |--- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej

            |--- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE ZASTĘPCY BURMISTRZA MIASTA KRYNICY MORSKIEJ

Gospodarka Komunalna


|--- Zezwolenie na odbiór odpadów

|--- Rejestr działalności regulowanej

|--- Program usuwania azbestu

|--- Azbest

      |--- Ogłoszenia, wnioski, załączniki

      |--- Azbestowe archiwum

      |--- "ABC o azbeście"

|--- Programu Ochrony Środowiska

|--- Zbiorniki bezodpływowe i nieczystości ciekłe

|--- Projekt Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta

Gospodarka Odpadami


|--- Informacje ogólne

|--- Bieżące informacje

|--- Opłaty

|--- DEKLARACJA ODP. KOMUNALNE

|--- Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

|--- Poziom recyklingu

|--- PSZOK

|--- Akty prawne

|--- Analiza stanu gospodarki odpadami

      |--- Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2020

      |--- Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2019

      |--- Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2018

      |--- Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2017

      |--- Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2016

      |--- Analiza stanu gospodarki odpadam za rok 2015

      |--- Program gospodarki odpadami 2004 - 2011

|--- Zbiorniki bezodpływowe i nieczystości ciekłe

Bezpieczeństwo


|--- Alerty pogodowe

|--- Informacje Drogowe

|--- Komunikaty, Ostrzeżenia

      |--- OSTRZEŻENIE sztorm

      |--- OSTRZEŻENIE przymrozki/ oblodzenie

      |--- OSTRZEŻENIE przed silnym wiatrem

|--- Prognoza pogody

|--- Obrona Cywilna

      |--- Aktualności

|--- Telefony alarmowe

|--- Porady

MOPS Krynica Morska


|--- Karta Dużej Rodziny

|--- 500+

Druki


|--- Druki do pobrania

      |--- Architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna

      |--- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

      |--- Promocja miasta, turystyka, kultura, sport i rekreacja

      |--- Ewidencja ludności, dowody osobiste, kadry, szkolenia i BHP

      |--- Wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, lesny

            |--- Druki obowiązujące od 01.07.2019 r.

                  |--- Wzory informacji o gruntach i deklaracje na podatek rolny

                  |--- Wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości

                  |--- Wzory informacji o lasach i deklaracje na podatek leśny

            |--- Druki obowiązujące od 01.01.2016 r. do 30.06.2019

      |--- Geodezja

      |--- Pomoc publiczna i ulgi w zakresie podatków od nieruchomości

      |--- Handel, ewidencja działalności gospodarczej

|--- Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy

Informacje


|--- Kontrole

      |--- Kontrole finansowe zewnętrzne

            |--- ROK 2020

            |--- ROK 2016

            |--- ROK 2011

            |--- ROK 2007

      |--- Kontrole finansowe wewnętrzne

            |--- ROK 2008

|--- Lobbing

Petycje


|--- Petycje złożone w 2016 roku

|--- Petycje złożone w 2017 roku

|--- Petycje złożone w 2018 roku

|--- Petycje złożone w 2019 roku

|--- Petycje złożone w 2020 roku

|--- Petycje złożone w 2021 roku

Deklaracja dostępności


|--- Deklaracja dostępności